Via Creativa
Sång - som friskvård, för vidgad kommunikation,
gemenskap och välmående för både individ och grupp
 
Mindfulness - medveten närvaro
 
Positiv Psykologi - för ökat välmående
på vetenskaplig grund  
 
 
Alla människor bär en potential att utvecklas, att uppleva lust och mening. När vi förverkligar den blir vi mer levande, mer sanna mot oss själva och vår omgivning. Det bidrar till närvaro och avspändhet.
I arbetslivet leder det till ett smidigare samspel människor emellan, ökad motivation och ansvarstagande.
Vi formar rum för dynamisk kreativitet och för verkliga möten människor emellan.
En sund arbetsplats ger utrymme för människors växande och ser deras välmående och motivation som den allra viktigaste tillgången.
Det är vist att investera i människans själ!
 
 
 
    
 
Utbildning, kurser, seminarier och     happenings för arbetsliv och enskilda
 
 
 
 
Via Creativa
Ange Turell
Inspiration & utbildning
Vänskapsgränd 121
903 62 Umeå
+46 (0)73 967 18 00
 
 
 
 
VISIONEN:
Att bidra till människors utveckling, kreativitet och självförverkligande genom lustfylld och lyhörd undervisning i Medveten Närvaro, Positiv Psykologi och musik ur ett helhetsorienterat friskvårdsperspektiv.
 
VERKSAMHETEN:
Riktade insatser i samråd med uppdragsgivaren för att höja livskvaliteten på en arbetsplats eller inom en organisation. Arrangemang av livgivande kurser för privatpersoner.
 
UPPDRAGSGIVARE:
Umeå Universitet
Rikspolisstyrelsen
Ledarskapscentrum
Happywork
Apoteket Produktion & Laboratorier
ICA
Implement AB
Preem Sverige AB
Vectura AB
SLU
Umeå Energi
Statens Skolinspektion
Umeå Kommun
Västerbottens Läns Landsting
Umeå Kongressbyrå AB
VIVA Resurs
Swedbank Halmstad
Tiljan Musik & Nöjesproduktion
Nordmalings Hälsocentral
Försäkringskassan Skellefteå
Konnsjögården
ABF
FOI
Billerud Korsnäs Skog och Industri